NT lengvata

 

2022 m. gruodžio 14 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas įgaliojantis asmenis, remiančius reprezentacinius Vilniaus miesto sporto klubus, atleisti nuo metinio nekilnojamojo turto, žemės ir (arba) valstybinės žemės nuomos mokesčio, bet ne daugiau kaip 70 proc. paramai skirtų lėšų sumos. 

KAIP JA PASINAUDOTI?

Norėdami gauti savivaldybės suteikiamas lengvatas už 2023 metus, turite pateikti šiuos dokumentus:

  • Paramos sutartį (jeigu suma viršija 14 500€, su notaro patvirtinimu);
  • Paramos pavedimo kopiją;
  • Prašymą lengvatai gauti, kuriame nurodomos mokesčių sumos;
  • Užpildytą ,,Vienos įmonės" deklaraciją pagal ES komisijos reglamentą.
  • VMI pažyma apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

Vilniaus ,,Ryto" administracija kiekvienai paramą skiriančiai įmonei paskiria vadybininką, kuris konsultuoja dokumentų pateikimo klausimais. Dokumentų surinkimas bei užpildymas paprastai užtrunka 1-2 darbo dienas.

Rekomenduojame paramą suteikti ir dokumentus pateikti iki 2023 m. kovo 15 d. - pirmosios metinio mokesčio avansinės įmokos, nes tokiu būdu mokesčių už einamuosius metus mokėti nereikės.

LENGVATOS GAVIMO ATASKAITA UŽ 2022 METUS

Per 2 savaites nuo lengvatos patvirtinimo Vilniaus miesto savivaldybėje, lengvata už 2022 mokestinius metus, skiriant paramą Vilniaus ,,Rytui" buvo suteikta 10 įmonių. Bendra sutaupyta suma - 105 000€ metinio nekilnojamojo turto, žemės ir (arba) valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Paramos sumos svyravo nuo 1 500 iki 50 000€.

PAPILDOMOS NAUDOS SUTEIKUS PARAMĄ

Be 70% mokestinės lengvatos metinio nekilnojamojo turto, žemės ir (arba) valstybinės žemės nuomos mokesčio, paramos davėjui prieinamos ir kitos naudos: 

  • Mažėjantis pelno mokestis;
  • Įvairaus dydžio ir formato reklaminiai paketai;
  • Bilietų paketai įmonės darbuotojams ir vadovams;
  • Galimybė įmonės atstovams keliauti su komanda į išvykos rungtynes Čempionų lygoje.

Daugiau informacijos apie papildomas naudas Jums suteiks paskirtas vadybininkas.

Norėdami prisidėti ar daugiau sužinoti apie lengvatą, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: sales@bcvilnius.lt