Artsiom Parakhouski

#7/C/211 cm/122 kg
Birthday: 1987-10-06
Nationality: Baltarusijos