Speedy Smith

#44/PG/191 cm/82 kg
Birthday: 1993-01-28
Nationality: Amerikos